SE
SE
CasaLasDunas
CasaLasDunas

Vid frågor ring +46 (0) 707 20 14 70

KONTOR-LA MARINA
C/Faisan 8 Local 3
Centro Com. Bahia Las Dunas
La Marina-San Fulgencio

T. +34 96 5724 489
T. +46 (0) 707 20 14 70
E. info@casalasdunas.com

Öppettider kontor:
Måndag – fredag
kl. 9.00  – kl.19.00
Lördag kl. 9.30 – kl.14.00

Uthyrning / Ledning
M.+34 609460691
T. +34 96 5724 489
T. +31 (0) 88 39 62 641
E. verhuur@casalasdunas.com