SE
SE
CasaLasDunas
CasaLasDunas

Sluta spara, köpa en bostad nu! I en finansiell kris kan man överväga om man skall investera i en bostad utomlands. Vi kan råda dig runt detaljerna och möjligheterna i att investera i fastigheter.

Att investera i fastigheter

 

Investera i fastigheter
På Costa Blanca är det för privatpersoner mycket attraktivt att investera i fastigheter. Detta beror delvis på den årliga prishöjningar på 10% och genom att utnyttja de möjligheter vi erbjuder. Även för investerar finns särskilt attraktiva alternativ.

Priserna för mark har fördubblats sedan 1994 (mer än fördubblats i de populära turistområdena). Spanien är det enda EU-land under de senaste 10 åren (justerat för inflation) som haft en värdeökning på fastigheter.

Internationell försäljning
Under de senaste åren har i genomsnitt 100.000 bostäder sålts till utlänningar varje år. Britterna har varit den största gruppen av köpare, följt av tyskar, holländare, skandinaver, belgare och fransmän.

På grund av ekonomiska begränsningar, har den tyska efterfrågan på spanska egendom minskade. På grund av den starka norska kronan förblir den norska efterfrågan på spanska egendom hög, medan BREXIT har satt et stort frågetecken vid de brittiska fastighetsköparna. Svenskarna är nu den köpgrupp som ökar mest av alla.

Framtidsutsikter
På grund av Baby Boom effekt i nordvästra Europa (den första generationen efter kriget, som går i pension de närmste åren), kommer efterfrågan på spanska egendom bara att öka. OECD förutspår att de kommande 10 åren närmare 5.000.000 (pensionerade) nord européer kommer att bosätta sig i Spanien.

ICEX (den spanska Export Organization) har beräknat att under de kommande 20 åren byggas 600.000 nya bostäder för nordeuropéer på Costa Blanca för att möta efterfrågan.

Den NBBL (Norska Boligbyggar föreningen) undersökte bland sina 600.000 medlemmar och fann att hälften av sina pensionerade medlemmar köpt ett hus i Spanien. Då många populära kuststäder redan är hårt exploaterade ser vi en förskjutning av resande till platser där det fortfarande finns utrymme för att bygga (provinserna Murcia och Almeria).

Det förväntas att de kommande åren kommer att ske prishöjningar med i genomsnitt 10% per år. Dock kommer nivån på prishöjningar i allt högre grad att bestämmas av platsen.

Kanske kan vi råda dig i detaljerna om möjligheterna att investera i fastigheter i Spanien.