SE
SE
CasaLasDunas
CasaLasDunas

Om du bor i Sverige och har en andra bostad i Spanien? Vilken arvslagstiftning gäller.

 

Har du alla dina tillgångar i Sverige är det inget problem men så snart spansk egendom kommer in i spelet, kan man ställas inför praktiska problem eftersom lagen i Spanien som reglerar successionen är mycket annorlunda än den svenska lagen.

Detta innebär att genomförandet det svenska testamentet i Spanien kan fördröjas i många år. Och så länge fastigheten inte officiellt delat via en spansk notarie kan arvingarna inte sälja den spanska fastigheten. För att undvika dessa förseningar, kan du låta CasaLasDunas hjälpa till att skriva ett spanskt testamente så att de svenska och spanska arvslagarna harmoniseras.