SE
SE
CasaLasDunas
CasaLasDunas

Per den 1 juni är det obligatoriskt för alla villaägare i Spanien att ha en “certificado de eficiencia energetik (CEE), ett intyg om energieffektivitet. Vi kan ombesörja detta nödvändiga certifikat för din bostad.!

Kravet grundar sig på en ny lag i linje med ett EU-direktiv från 2007 om byggnaders energiprestanda. CEE är en del av den övergripande strategi för att bekämpa klimatförändringarna. Alla husägare som skall sälja sina hus eller hyra ut skall ha ett sådant intyg från 1 juni. Utan ett energicertifikat uppfylls inte CEE bestämmelserna och bostaden  kan inte säljas eller hyras ut. Det kommer att utdömas böter på mellan 3000 och 6000 euro för brott mot denna lag.

Energi
Certifikatet graderas A till G, där A anger att fastigheten är maximalt energi effektiv och G representerar ett hem, kontor eller en byggnad som är minimalt effektivt. Ett erhållit certifikat är giltigt i tio år. Om man tittar på energiförbrukningen i fastigheten i förhållande till den nuvarande förbrukningen skall man titta på möjliga sätt att minska denna.

Utfärdare
Endast vissa yrkesgrupper som arkitekter, tekniska arkitekter och ingenjörer kan utfärda och registrera certifikaten i Spanien. Kostnaden för att få ett energicertifikat är från € 195, – (beroende på storleken på din fastighet).

Så se till att du har en korrekt energimärkning.
Vi kan förse din bostad med det nödvändiga energicerifikatet.!

För information : sales@casalasdunas.com