SE
SE
CasaLasDunas
CasaLasDunas

Hur gör jag om jag vill emigrera till eller övervintra på ett säkert sätt i Spanien? Du kan vara en av de många svenskar som går runt just nu med idén att resa till Spanien för att bosätta dig permanent eller bara för att övervintra och frågar dig hur sjukvården i Spanien är reglerad.

Sjukvården i Spanien

Hälso- och sjukvård kan vara en tröskel för att flytta till Spanien, särskilt om du är sjuk eller handikappad, men i allmänhet är hälso- och sjukvården i Spanien åtminstone lika bra som i Sverige. Spansk sjukvård fungerar bra men i vissa avseenden lite annorlunda än i Sverige. Och det tar lite tid att vänja sig! Vill du flytta till Spanien kan Casa Las Dunas ge dig vägledning och råd om hur vården fungerar. CasaLasDunas erbjuder dig som en (potentiell) kund nödvändig information:

 • Sjkuvården i Spanien är allmän?
 • Vad skall jag göra i olika situationer?
 • Hur kan jag försäkra mig att göra rätt?

Sjukvården i Spanien
I Spanien finns det en tydlig skillnad mellan statlig vård som
erbjuds av det offentliga och privat sjukvård. Det finns statliga sjukhus
statliga vårdhem, statliga läkare, etc. och det finns också privata sjukhus, privata
vårdhem, privata läkare, privata tandläkare, etc.

 1. Statlig sjukvård: spansk sjukförsäkring
  Om du bor i Spanien och är registrerade i din kommun (s.k. empadronamiento) har du rätt att få hälsovård som erbjuds genom det sociala sjukförsäkringssystemet. Du kommer då ha rätt till allmänläkare i din kommun på Centro Salud (vårdcentralen) och du hör till det statliga sjukhuset i ditt område. Vårdhemmen i Spanien ligger också under detta sjukförsäkringssystem.
 2. Privat sjukvård                                                                                                                                       Förutom din sjukförsäkring, kan du alltid ta ut privat sjukförsäkring i Spanien. Du har då rätt till en privat läkare och kan i de flesta fall komma till ett privat sjukhus efter ditt val. Den största fördelen med privat sjukvård är att en läkare på privata sjukhus kan engelska och du kommer alltid att ha tillgång till en tolk. Vården i den offentliga och privat sjukvården ligger på samma nivå. Där har du inget att oroa dig över.

Vad man skall göra i olika situationer?

Om du har beslutat att flytta till Spanien, är det viktigt att du har följande i åtanke:

 • Meddela försäkringskassan och ev. din pensionsutbetalare om  din flytt.
 • Informera försäkringskassan om datum för flytt så snart som möjligt.
 • Du kommer få hemskickad en blankett att fylla i för dig och din familj.
 • Skriv in dig i den kommunen du bor i Spanien.
 • Fråga efter sjukkort (CIP kort) på ditt lokala Centro Salud.
 • Avsluta eventuellt privat sjukförsäkring.

Om du bor permanent i Spanien
Om du ska bo i Spanien permanent måste du ansöka om inskrivning i det spanska socialförsäkringssystemet. Du kan välja att ha ytterligare försäkring via en spansk privat sjukförsäkring.
Från det datum du bosätter dig i Spanien, kommer du betala en lägre svensk skatt på din pension och förmåner du har från Sverige. Arbetar du i Spanien betalar du spansk socialförsäkringsavgift.

Om du behöver läkare
Gå direkt till din lokala läkare (Centro Salud). I större kommuner är dessa öppna dygnet runt, och om inte, hänvisas du till en grannkommun. Liksom i Sverige skriver din läkare inblandad en remiss till sjukhuset. Du tar alltid dina sjukförsäkringskort (CIP-kort) för att legitimera dig. Om du ordineras mediciner, skrivs recepten på en grön blankett (om du är under 65 år). På apoteket betalar du 40% av läkemedelskostnaderna . Är du äldre än 65 år kommer att få ett recept på en röd blankett. I så fall är läkemedlen är gratis.

Du blir skickad till sjukhus
Om din läkare hänvisar dig till ett sjukhus, måste du åka till det statliga sjukhuset i ditt område. Läkaren talar om vilket sjukhus det är. Du checkar in på sjukhuset med dina sjukförsäkringskort. Tala med din läkare om du föredrar ett annat statligt sjukhus.

I en nödsituation
Du kan med dina sjukförsäkringskort uppsöka akutmottagningen på alla statliga sjukhus. Om du ringer en ambulans, ange att du är med i  socialförsäkringssystemet och att du vill till sjukhus. Spanien har två typer av ambulanser: (1) trauma ambulans med en läkare på plats i händelse av allvarliga olyckor eller sjukdomar och (2) ambulansen med endast en förare som transporterar i stabilt tillstånd till sjukhuset. Om du är i en akut situation och ringer en ambulans, försöka alltid förklara allvaret i situationen, bättre att överdriva!

Du behöver en sjukgymnast eller tandläkere
I Spanien ingår inte sjukgymnast eller tandläkare i sjukförsäkringssystemet. Så för detta kommer du att få betala kostnaderna  eller att behöva ta ut en privat sjukförsäkring.

Du behöver hemvård
Sedan den 1 januari har 2007 erbjuds genom den spanska sjukförsäkringen rätt till vård i hemmet. Tillämpningen av nya lagen (La Ley de la dependência) har inte varit helt enkel, vilket innebär att du ibland måste vänta ganska länge innan du kommer att beviljas och kan få vård i hemmet. Liksom i Sverige finns ett system för behovsprövning. Tyvärr finns det ett generellt kapacitet problem (för lite personal) i Spanien.

Du måste läggas in på vårdhem
Även här har du rätt till (statlig) omvårdnad finns inte många sjukhem i Spanien. Ofta läggs du in på sjukhus om du har akut behov av hemvård och det inte finns någon hemma som kan ta hand om dig. Om en vistelse är angeläget kommer det alltid finns en plats för dig, men du har ingen möjlighet att välja vårdhem. Som med hemvård kan skatta dig lycklig om socialförsäkringssystemet hänvisar dig till ett privat vårdhem, eftersom man på så sätt ändå har vidtagit åtgärder. Det finns inget sätt att säkerställa att du får komma till ett privat vårdhem. Så om du väljer vistelse på ett privat vårdhem,  måste du betala dessa kostnader helt själv.

Om du bara bor tidvis i Spanien  (övervintrar)

Beställ ett EU-kort innan du ska resa inom EU/EES eller Schweiz. Beställ kortet i
god tid, det kan ta upp till 10 arbetsdagar innan du får det. Barn ska ha ett eget EU-
kort. Kortet skickas till den adress du eller barnet är folkbokförd på.

Beställ EU-kort

EU-kortet ger dig rätt till nödvändig sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz. Kortet är gratis. EU-kortet gäller bara för sjuk- och tandvård som

 • inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige
 • du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk och tandvården som de som bor i landet. Därför betalar du själv patientavgiften.

EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg. Därför är det viktigt att du har en privat reseförsäkring.

Om du blir akut sjuk
Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har ditt EU-kort till hands, kan du eller din vårdgivare kontakta oss på telefonnummer +46 771-524 524 eller kundcenter@forsakringskassan.se för att få ett provisoriskt intyg. Du eller din vårdgivare måste uppge ditt svenska personnummer.

Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige. Det är alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Bedömningen beror på vilken sjukdom du har och hur länge du ska stanna i landet.

Jag har hört att jag som pensionär kan få ett särskilt intyg vid resa till Spanien

Ja, du kan få ett särskilt pensionärsintyg från Försäkringskassan. Det gör att du kan köpa läkemedel till ett reducerat pris i samband med nödvändig vård. Beställ intyget från Försäkringskassan genom att ringa 0771-524 524 eller mejla kundcenter@forsakringskassan.se.