SE
SE
CasaLasDunas
CasaLasDunas

När du köper fastighet i Spanien, betyder det inte att du måste ansöka om uppehållstillstånd (residencia). Detta hänger ihop med helt andra saker.

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla detta till Skatteverket. Du ska också anmäla flyttning till utlandet när du planerat att stanna utomlands kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer.Du anmäler flyttning till utlandet på blankett SKV 7665.

När registreras du som utflyttad från Sverige?

Om du flyttar till ett land utanför Norden registrerar Skatteverket dig som utflyttad från Sverige från och med dagen du flyttar, förutsatt att du gör anmälan senast den dagen. Om du anmäler flytten senare registreras du som utflyttad den dag Skatteverket får din anmälan.

Ditt svenska medborgarskap påverkas inte av att du flyttar utomlands och registreras som utflyttad från Sverige. Du behåller även ditt svenska personnummer.

Du kan behöva deklarera i Sverige

Du kan behöva lämna inkomstdeklaration i Sverige även fast du inte längre bor eller vistas i landet. Det finns flera omständigheter som avgör om du ska betala skatt eller inte i Sverige efter att du har flyttat.