SE
SE
CasaLasDunas
CasaLasDunas

Det är nu läge att köpa en andra bostad på Costa Blanca! Du tror kanske att det är osäkert att köpa en andra bostad utomlands efter den finansiella krisen. Det är tvärt emot. Finanskrisen ger, eftersom bostadspriserna under de senaste  åren har genomgått en betydande anpassning, återigen möjlighet att kliva in på en relativt låg prisnivå.

Investera i fastigheter

Fram till den ekonomiska krisen var det en attraktiv marknad inte enbart för privatpersoner, men också för investerare att investera i fastigheter. Detta berodde delvis på årliga prishöjningar på 10% och uthyrningsmöjligheterna vi erbjuder. Det gäller även priserna på tomtmark, som hade fördubblats sedan 1994 och fram till den ekonomiska krisen (i populära turistområden mer än fördubblats). I genomsnitt såldes 100.000 bostäder per år till utlänningar. Britterna har varit den största gruppen av köpare, följt av tyskar, holländare, skandinaver, belgare och fransmän. Uppenbart är att den ekonomiska återhämtningen, särskilt i den norra delen av Europa har börjat användas och av allt att döma också fortsätter användas till bostadsköp, därför kommer efterfrågan på semesterbostäder och investeringsobjekt öka igen.

 

Eftersom många av de populära kuststäderna  redan är ganska kraftigt utbyggda, kan det förväntas att det kommer att bli en förflyttning av byggverksamheten till områden som fortfarande har mark att exploatera, nämligen inlandet och provinserna Murcia och Almeria. Kanske kan vi ge dig råd om möjligheterna att investera i fastigheter i Spanien.

Översikt bostäder